De operationele taken van de Water Alliance worden uitgevoerd door een klein slagvaardig team, dat verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht zijn een aantal leidinggevenden uit de regionale overheid, kennisinstellingen en het watertechnologie bedrijfsleven. Wij werken nauw samen met stakeholders van de overheid en industrie, net als met noordelijke en landelijke overheden. Daarnaast zijn er een groot aantal betrokken partijen gebundeld in ons netwerk.

De Raad van Toezicht

– W. Mansveld (voorzitter) Directeur Veiligheidsregio Groningen
– S. Jansen, (vice voorzitter) Directeur Nationaal Programma Groningen
– J. Boonstra, Executive Board Member van Wetsus
– E. Dirkse, CEO DMT-ET
– E. van de Werfhorst, CEO Izer
– F. Douwstra, Wethouder Gemeente Leeuwarden